ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Ο Άγιος Αθανάσιος – Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός

 

Βορειοδυτικά και σε μικρή απόσταση από τη βρύση «Μπουδοβάτσα» βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, ενοριακή εκκλησία της Αταλάντης, κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας, άγνωστο από πότε, αλλά οπωσδήποτε πολύ προ του 1800.

Η είσοδος είναι στη δυτική πλευρά και κατέρχεται κανείς στο εσωτερικό της εκκλησίας με εσωτερική ημικυκλική σκάλα με τέσσερα σκαλοπάτια.

Στον περίβολο της εκκλησίας γινόταν η ταφή των νεκρών, πιθανόν μέχρι το 1800.

Έτσι ο Άγιος Αθανάσιος υπήρξε Μητρόπολη, ενοριακή εκκλησία και ταυτόχρονα νεκροταφείο της Αταλάντης.

Στο νεκροταφείο αυτό τάφηκαν οι Αταλαντινοί αγωνιστές του 1821.