ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
 
 
 
 
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
1. Μιχαήλ Σ. Κωνσταντίνου
 
2. Κωνσταντίνα Β. Θάνου
 
3. Αριστοφάνης Γ. Σπάρος
 
4. Κωνσταντίνα Α. Καρατράντου
 
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
1. Ματθία Ν. Κουτσογεωργάκη
 
2. Κωνσταντίνα Ευ. Ιωάννου
 
3. Θωμαϊς Ευ. Πάττα
 
4. Ευσταθία Σ. Καραγιώργου