ΜΕΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

 1. Γεώργιος Μπαρμπούνης
 2. Ηλίας Σχοινής
 3. Μιχαήλ Στρατόπουλος
 4. Ευστάθιος Πάττας
 5. Αργύριος Σουροπάνης
 6. Ιωάννης Θωμαϊδης
 7. Αναστάσιος Σουλτανόπουλος
 8. Κωνσταντίνος Δημητρίου
 9. Δημήτριος Ιωάννου
 10. Λουκάς Θεοφανόπουλος
 11. Θωμάς Σαμαρτζής
 12. Ιωάννης Κολοβός
 13. Αθανάσιος Ασκητόπουλος
 14. Ιωάννης Χατζής
 15. Κυριάκος Μπούτσης
 16. Αργύριος Καρατράντος
 17. Νικόλαος Σαμαρτζής
 18. Ιωάννης Δήμου
 19. Ηλίας Γεωργίτσης
 20. Γεώργιος Κουτσικώνας
 21. Γεράσιμος Κοκορέτσης
 22. Ανδρέας Ζαϊμης
 23. Ευστάθιος Πάττας
 24. Σπυρίδων Τσέρτος